top of page
iStock-598231488.jpg

Agents cívics

Què t'oferim?

Les tasques dels agents cívics van orientades a ajudar a la ciutadania per tal de fer un municipi més agradable i segur, tant pels residents com pels visitants. Participaran a l'organització de les campanyes de civisme i vetllaran per l'ús cívic dels espais públics i pel compliment de les normes de convivència. A més, duran a terme tasques d'informació, sensibilització i advertencia i s'enfocaran a la prevenció de conflictes, tot i que no tenen capacitat sancionadora.

Per tal d'agilitzar i facilitat la comunicació bidireccional de la ciutadania i l'Ajuntament, constituiràn el punt d'informació i recepció de queixes i sugerencies del municipi, fet que permetrà solucionar més eficientment les necessitats que poguin sorgir.

El seu àmbit d'actuació és molt ampli i comprèn, per exemple, la supervisió de les entrades i sortides de les escoles, de la movilitat de vehicles, de la neteja viària i la gestió de residus o de la tenència de mascotes.

Quines funcions realitzem?

paisaje-urbano.png

Promoure el civisme en l'ús i la conservació d'espais públics

informacion (1).png

Difusió d'informacions i serveis locals d'interés públic

advertencia.png

Amonestació verbal (sense capacitat de sanció) davant conductes incíviques o conflictives, contactant, si és necessari,  amb el servei de seguretat corresponent

rehabilitacion.png

Acompanyament puntual a grups específics o persones dependents que ho requereixin

comunicacion.png

Comunicar a l'Ajuntament les deficiències o problemes detectades o comunicades per la ciutadania

bottom of page