top of page
excited-audience-watching-confetti-fireworks-and-having-fun-on-music-festival-at-night-cop

Oci nocturn

Què t'oferim?

Sabem que el món de l'oci nocturn té unes necessitats i regulacions molt específiques. Per això, els nostres treballadors estaràn preparats per donar una resposta adequada a qualsevol incidència que es pugui presentar, sempre en compliment de la legislació vigent.

1

Controladors d'accés

Ens encarreguem d'evitar cap conflicte a les inmediacions o a l'interior del teu local, estant en contacte amb la seguretat privada del local o, si fos necessari, amb Forçes i Cossos de Seguretat de l'Estat.

A més, ens asegurem que els usuaris compleixen amb els requisits d'entrada, en exercici del dret d'admissió.

Una altra de les tasques és controlar l’aforament, perquè mai passi el límit de persones que marca la normativa.

2

Auxiliars de serveis

Oferim servei de personal complementari, per donar suport en punts estratègics a l'hora de dirigir als assistents.

També pot donar suport a les entrades i sortides del recinte o en el control de normes de comportament mentre s’estigui desenvolupant la sessió.

En cas d'emergència, contactaràn amb la seguretat privada del local o, en cas necessari, amb Forçes i Cossos de Seguretat de l'Estat.

3

Vigilants de seguretat*

L'aforament màxim del recinte o les necessitats del servei poden exigir la presència d'un vigilant de seguretat degudament habilitat,

Per aquest motiu, treballem amb *convenis amb empreses de seguretat privada que ens facilitaràn aquest personal en cas que sigui necessari.

bottom of page